Οδηγίες γιά νεομετοικούντες

Γενικές οδηγίες γιά τα δικιαώματα παροχής στέγης, θα βρήτε στήν ιστοσελίδα...

http://www.housing-rights.info/scotland/index.php

Επεξηγήσεις τών διαφόρων όρων (π.χ. ιδιοκτήτης, ένοικος κλπ), θα βρήτε στήν ιστοσελίδα... http://www.housing-rights.info/housing-in-scotland-explained.php

Εάν χρειαζόσατε περαιτέρω βοήθεια, θά βρήτε οδηγίες στή ιστοσελίδα...

http://www.housing-rights.info/links-na-scotland.php

Εάν νομίζετε ότι μπορείτε νά θεωρηθήτε άστεγος καί νά κάνετε αίτηση στόν τοπικό ΟΤΑ, θά βρήτε οδηγίες στήν ιστοσελίδα...http://www.housing-rights.info/applying-as-homeless-scotland.php

Εδώ θά βρήτε ποιός δικαιούται στεγαστική βοήθεια...

http://www.housing-rights.info/housing-eligibility-scotland.php

Εάν νομίζετε ότι δικαιούστε επιστροφή κοινοτικού φόρου (council tax) ή παροχή στεγαστικού βοηθήματος (housing benefit), επισκεφθήτε τήν ιστοσελίδα...

http://www.housing-rights.info/housing-benefit-eligibility-scotland.php

Εδώ θά βρήτε τούς ορισμούς γιά τό ποιός θεωρήται οικογενειακό μέλος...

http://www.housing-rights.info/scotland-na-EEA-family-members.php

Οσοι χρειαζονται κοινωνική βοήθεια/παροχές, θά βρούν οδηγίες εδώ...

http://www.housing-rights.info/scotland-na-social-care.php

Εδώ θά βρήτε πληροφορίες γιά τίς υπηρεσίες πού προσφέρουν σέ νεομετοικούντες οι Στεγαστικοί Οργανισμοί... 

http://www.housing-rights.info/housing-associations-scotland.php

Γιά τούς επίσημους ορισμούς τού εργάτη ΕΕ, άνεργου εργάτη, συνταξιούχου εργάτη καί αυτών πού ψάχνουν γιά εργασία, συμβουλευθήτε...

http://www.housing-rights.info/EEA-workers-unemployed-scot.php 

Εργαζόμενοι καί ελεύθεροι επαγγελματίες...

http://www.housing-rights.info/scotland-na-EEA-workers.php

Εδώ θά βρήτε πολύτιμες συμβουλές γιά τό πώς θ΄αντιμετωπίσετε τυχόν δυσμενείς διακρίσεις...http://www.housing-rights.info/challenging-discrimination-scotland.php 

Μία άλλη γενική ιστοσελίδα όπου μπορείτε νά βρήτε πολλές σχετικές πληροφορίες, βρίσκεται στόν ιστότοπο http://www.turn2us.org.uk