Ιστορία Κοινότητος

Η Ελληνική αυτή κοινότητα τής ευρύτερης περιοχής τής Γλασκώβης, ιδρύθηκε το 1944, όταν ένας μικρός αριθμός ελληνικών οικογενειών πού είχαν εγκατασταθή στή Σκωτία αναζητούσε να επιβεβαιώση τήν εθνική και θρησκευτική τους ταυτότητα.  Τα πρώτα χρόνια, οι ανάγκες τής κοινότητας  εξυπηρετούντο από διάφορες Σκωτικές Εκκλησίες, όπως St. Peter’s στήν περιοχή Hyndland τής Γλασκώβηςκαί St. Matthews στήν Bath Street .   

Στίς 11 Ιουνίου 1953 η κοινότητα μεταφέρθηκε σέ ιδιόκτητη εκκλησία στήν Grafton Street, τήν οποία αγόρασε καί εδώρησε στήν κοινότητα ο τότε Πρόεδρός της Κος (καί μετέπειτα Σέρ) Αργυρός Στάκης.  Ο πρώτος ιερέας τής υπό-ίδρυσιν τότε κοινότητας ήταν ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος +Μελίτων Χατζής, ενώ ο πρώτος ιερατικός προϊστάμενος ήταν ο Πρεσβύτερος Χριστόδουλος Αρώνης, ο οποίος ετέλεσε  τήν Θεία Λειτουργία γιά πρώτη φορά τήν Κυριακή 1η Νοεμβρίου 1953.  ‘Εκτοτε έχουν υπηρετήσει τήν Κοινότητα οί κάτωθι ιερατικοί προϊστάμενοι.

Τό 1963 όμως, μία καινούργια δωρεά από τόν Κον Στάκη, επέτρεψε τήν αγορά τού σημερινού Ναού στήν οδό Dundonald Road, στήν περιοχή Dowanhill τής Γλασκώβης.  Τά εγκαίνια τού Ναού έγιναν από τόν τότε Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων καί Μ Βρετανίας κ. Αθηναγόρα (Κοκκινάκη) τό ίδιο έτος καί στήν τελετή παρευρέθησαν ο Δήμαρχος καί τό Δημοτικό Συμβούλιο τής πόλεως καί άλλες σημαίνοντες πολιτικές καί εκκλησιαστικές προσωπικότητες.

Στίς 24 Μαϊου 1970 επισκέφθηκε τό Ναό καί ετέλεσε τήν Θεία Λειτουργία η Α.Θ. Μακαριότης ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ.κ. Νικόλαος ο VI, ο οποίος παρευρίσκετο στήν Γενική Σύναξη τής Εκκλησίας τής Σκωτίας.  Επί τή ευκαιρία ανεκήρυξε τόν Ναόν εις Καθεδρικόν μέ τίς ευχές καί έγκριση τού αειμνήστου Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρου τού Α’.  Πρός ενθύμισιν τού σημαντικού αυτού γεγονότος, μία αναμνηστική μαρμάρινη πλάκα είναι αναρτημένη στήν είσοδο τού Ναού. 

Tήν 7η Ιουλίου 1996 επεσκέφθη τό Ναό καί ετέλεσε τήν Θεία Λειτουργία η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α’, ο οποίος ευρίσκετο στή Σκωτία επί τή ευκαιρία απονομής Επιτίμου Διδακτορικού Διπλώματος από τό Τμήμα Πρακτικής Θεολογίας τού Πανεπιστημίου τού Εδιμβούργου.

 

Ο Ναός καί οί βοηθητικοί χώροι

Ο σημερινός Ναός κτίστηκε το 1877 από τόν φημισμένο αρχιτέκτονα James Sellars  καί μέχρι το 1962 εχρησιμοποιείτο γιά τίς ανάγκες τού εκκλησιάσματος τής Ηνωμένης Πρεσβυτεριανής Εκκλησίας Belhaven.  Εκτός από τόν κυρίως Ναό, τό κτίριο διαθέτει ξεχωριστό οίκημα τών τριών δωματίων γιά τήν διαμονή τού εκάστοτε Ιερέως, δύο αίθουσες διδασκαλίας γιά τίς ανάγκες τού Ελληνικού Σχολείου πού λειτουργεί υπό τήν αιγίδα τής Εκκλησίας καί μεγάλη αίθουσα συγκεντρώσεων η οποία διαθέτει καί εξέδρα παραστάσεων, η οποία εξυπηρετεί τίς ανάγκες τών παιδιών τού Σχολείου κατά τόν εορτασμόν τών εθνικών μας εορτών.

 

Σχολείο

Κατά τό σχολικόν έτος 2004/2005 τό σχολείον απαριθμεί περίπου 30 μαθητές (εκ τών  οποίων 8 στίς τάξεις ενηλίκων) καί εξυπηρετείται από 2 ωρομίσθιους καί 1 εθελοντή  δασκάλους, ένας εκ τών οποίων διορίζεται μέ μέριμνα τής Ελληνικής Εκπαιδευτικής  Αποστολής (ΕΕΑ).  Τό Σχολείον λειτουργεί κάθε Πέμπτη βράδυ καί όλη τήν ημέρα τό Σάββατο.  Χρέη Διευθυντού καί δασκάλου τάξεων ενηλίκων εκτελεί επιτίμως ο Γεν.Γραμματέας τού Κοινοτικού Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ τήν γενική ευθύνη λειτουργίας φέρει 3μελής Σχολική Επιτροπή, διοριζόμενη υπό τού Κοινοτικού Δ.Σ.  Εκτός από τήν διδασκαλία τής ελληνικής γλώσσας, θρησκείας, ιστορίας καί πατριδογνωσίας, λειτουργεί καί Τμήμα Νεολαίας όπου διδάσκονται πατροπαράδοτοι ελληνικοί χοροί, τούς οποίους τά νεαρά βλαστάρια τής κοινότητος παρουσιάζουν στούς ετήσιους χορούς καί σέ τοπικές θεατρικές εκδηλώσεις, όπως ο θεσμός τού Mayfest.

 

Κοινοτικό Δ.Σ.

Τό Κοινοτικό Δ.Σ. εκλέγεται ανά διετία από τά μέλη τής Εκκλησίας, τά οποία περιλαμβάνουν περίπου 150 από τίς 220 ελληνικές οικογένειες εγκατεστημένες στήν ευρύτερη περιοχή τής Γλασκώβης.  Επιπροσθέτως, υπάρχουν περίπου άλλες 70 ορθόδοξες οικογένειες, Σερβικής, Ρουμανικής καί Ρωσικής καταγωγής.  Τό Δ.Σ. είναι υπεύθυνο γιά τήν τρέχουσα διαχείρηση καί συντήρηση τού Ναού, τήν επίβλεψη τού Σχολείου, γιά τήν προώθηση αρμονικών σχέσεων μέ άλλες Εκκλησίες τής Σκωτίας καί γιά τήν προβολή τής Κοινότητας σέ τοπικές εκδηλώσεις, όπως Doors Open Day, δίνοντας τήν ευκαιρία κάθε χρόνο σέ εκατοντάδες επισκέπτες νά θαυμάσουν τό ιστορικό αυτό κτίριο καί νά μάθουν  περισσότερα γιά τήν Ορθοδοξία καί τόν Ελληνισμό τής πόλεως.

Κατά τήν διάρκεια ζωής τής κοινότητας αυτής, οι κάτωθι διετέλεσαν μέλη τού εκάστοτε ΔΣ (κατά αλφαβητική σειρά, οί διατελέσαντες Πρόεδροι αναγράφονται μέ έντονους χαρακτήρες).

Τό ΔΣ βοηθείται είς τό έργον του από τήν βοηθητική αδελφότητα τών Κυριών ‘’Αλληλεγγύη’’ η οποία συντελεί είς τήν κοινωνικήν υπηρεσίαν πτωχών καί ασθενών, φοιτητών καί λοιπών ξενητευμένων, έχουσα υπ’ όψιν τήν έννοιαν τής ελληνικής φιλανθρωπίας καί τής εφηρμοσμένης χριστιανικής αγάπης.

Εορτή τού Ελληνικού Σχολείου 28 Οκτωβρίου 2008 στό ξενοδοχείο Glynhill. Διακρίνονται από αριστερά πρός δεξιά

Ορθιοι : Μισέλ Κιμπάρη, Φοίβος Σχολάριος, Nevenna Marjanovic, 1,2,3,4, Στεφανία Πιττικά, Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Γρηγόριος, 1,2,3,4,5, Σοφία Παπαγεωργίου. Καθήμενοι : David Bloomfield, Στέφανος Ιερωνυμίδης,1,2, Κων/νος Κιμπάρης, 1, Μιχάλης Ιερωνυμίδης, Γιαννης Σταφυλαράκης.