Because of the requirements on social distancing, congregants may sit ONLY in marked places, and you should be aware that the Scottish Government has for the time being stated that NO MORE THAN 50 PEOPLE CAN BE PRESENT. The Sunday service remains at the usual time of 9.00-12.00.

The Cathedral is now OPEN
There are now additional LIturgies, please see the [Calendar of Events] page and to book your place, including every day of the Holy Week, click here
Πρόσθετες Λειτουργίες έχουν προγραμματισθή, μεταβήτε στή σελίδα [Calendar of Events] γιά λεπτομέρειες καί γιά τήν κράτησή σας, περιλαμβανομένων όλων τών ημερών τής Μεγ. Εβδομάδοςπατήστε εδώ

(for gaining entry, please do not forget to either print and bring along or display the receipt e-mail)

Further derails are published in 
  • Face coverings are now compulsory by order of our Archdiocese (subject to medical exemptions); on-site purchase possible
  • Number of worshippers are now limited to 50 
  • Track-and-Trace in operation
  • Anyone who is unwell or who shows symptoms of COVID-19 (high temperature/fever, cough or loss of smell), or is in the extremely vulnerable group, or is shielding, who is isolating, or is living with someone who is isolating or is unwell, MUST NOT ATTEND THE CATHEDRAL.
  • Follow our Twitter accounts @CommGla or @ΚοινοτηταΓλασκωβης for updates

ΜΗΝΥΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑΣ 

κ.κ. ΝΙΚΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 200 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

Η 25η Μαρτίου διατηρεί θέση αξιοζήλευτη στις καρδιές των Ελληνορθοδόξων πιστών όπου γης. Είναι η ημέρα κατά την οποία εορτάζουμε την απελευθέρωσή μας από δεσμό διπλό, αυτόν της αμαρτίας και αυτόν της δουλείας. Είναι η ημέρα κατά την οποία ανακαλούμε στη μνήμη μας τα καλά νέα που ανήγγειλε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ προς την Παρθένο Μαρία και την ελεύθερη αποδοχή εκ μέρους της Θεοτόκου του θείου θελήματος για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, όπως επίσης ανακαλούμε στη μνήμη μας την ψυχωμένη ιαχή ‘ελευθερία ή θάνατος’ και τις υπέρτατες θυσίες που με αυταπάρνηση έγιναν για την ελευθερία του γένους μας.

Ως κοινότητα και ως άνθρωποι του Θεού, τηρούμε στη συλλογική μας μνήμη τη στιγμή που ο Λόγος σαρκώθηκε «δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν». Εν ριπή οφθαλμού, η εποχή του σκότους και της σκιάς της αμαρτίας έλαβε τέλος και ο Υιός του Ανθρώπου ήρθε να ζήσει ανάμεσά μας, εκπληρώνοντας τους λόγους του μεγάλου προφήτη Ησαΐα και πάντων των Προφητών. Η Παρθένος συνέλαβε και η ιστορία μεταμορφώθηκε. Ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός ποιητικά καλλωπίζει τη στιγμή αυτή στο κοντάκιό του περί του Ευαγγελισμού, παρουσιάζοντας τον Αρχάγγελο να αναλογίζεται «ὅλον Θεός βεβούλευται ἐκ σοῦ καινουργῆσαι φθαρέντα τὸν ἄνθρωπον.» Ο Χριστός, ο Νέος Αδάμ, θα γεννηθεί εν καιρώ από την Παρθένο Μαρία και οι θύρες του Παραδείσου, οι οποίες είχαν κλείσει, θα ανοίξουν για όλους να εισέλθουν. Ο ανθρώπινος νους δεν δύναται να συλλάβει το μέγα αυτό θαύμα, αλλά ούτε το βάθος της θείας αγάπης για τον κόσμο. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας παρουσιάζουν τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου ως μια εκ των κεφαλαιωδών εκκλησιαστικών εορτών, εφόσον συνιστά την απαρχή της σωτηρίας μας. Όπως ο Ψαλμωδός λέει, «αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος· ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ.»

Κατά το τρέχον έτος, ο εορτασμός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι ιδιαίτερος, αφού σηματοδοτεί την παρέλευση διακοσίων ετών από την κήρυξη του αγώνα της ανεξαρτησίας από τον Οθωμανικό ζυγό, την 25η Μαρτίου 1821. Εκείνη την ημέρα οι Έλληνες εναπόθεσαν όλες τους τις ελπίδες στον Θεό και ζήτησαν τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μετά από τέσσερις αιώνες δουλείας, ονειρεύτηκαν ότι «η Ελλάδα μπορεί να είναι ακόμα ελεύθερη», όπως έγραψε ο Λόρδος Βύρων. Γυναίκες και άνδρες πήραν τα όπλα, εμπνεόμενοι από τους ήρωες του παρελθόντος. Θυμήθηκαν τους ήρωες της Μάχης των Θερμοπυλών και της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας και παρακάλεσαν τον Θεό να ευλογήσει τέτοιοι ήρωες να οδηγήσουν τον λαό ακόμη μια φορά. Ένας σεβάσμιος ιεράρχης, ο Μητροπολίτης Γερμανός, ύψωσε το λάβαρο της Επανάστασης και αστραπιαία το μήνυμα της ελευθερίας μεταδόθηκε στο λαό. Οι Έλληνες όπου γης αγκάλιασαν τον κοινό σκοπό, έστειλαν τα παιδιά τους να στρατευτούν στον ιερό αγώνα και προσέφεραν τις περιουσίες τους για να καλυφθεί το κόστος του πολέμου.

Σήμερα, απευθυνόμενοι στους απανταχού Έλληνες της νέας γενιάς και Φιλέλληνες, τους ζητούμε να μη λησμονούν τις θυσίες των γενεών που προηγήθηκαν και να τιμούν τις αξίες, τις παραδόσεις και τα ιδανικά των προγόνων μας. Οφείλουμε να κρατήσουμε άσβεστη τη φλόγα του ονείρου ότι «η Ελλάδα μπορεί να είναι ακόμα ελεύθερη» και ότι η θάλασσα του Αιγαίου μπορεί να είναι θάλασσα ειρήνης και καταλλαγής. Ζώντας την ευλογημένη αυτή ιστορική συγκυρία, σας ζητώ να μην αφήσετε αυτή την ημέρα να παρέλθει ανεόρταστη. Σας ζητώ να συνεορτάσετε με την οικογένειά σας αυτή την ιστορική επέτειο, δοξολογώντας τον Θεό για το ανεκτίμητο δώρο της ελευθερίας. Ας συναντήσουμε νοερά τους ήρωες του παρελθόντος, καθώς θα ανακράξουμε το «Ζήτω» και είθε η μνήμη αυτών των ηρώων, γνωστών και αγνώστων, όπως και το τολμηρό τους όραμα να ζει στις καρδιές μας και να μεταλαμπαδευτεί στις επόμενες γενεές. Μακάρι οι Μεγάλες Δυνάμεις, οι οποίες τότε συμπαρατάχτηκαν με τους Έλληνες – η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Ρωσία – να παραμένουν πάντοτε αλληλέγγυοι του Γένους μας και είθε ο Θεός να μας ευλογεί όλους!

Λονδίνο, Μάρτιος 2021

Μετά πατρικών εορτίων ευχών,

Ο Αρχιεπίσκοπος
+ Ο Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας Ν Ι Κ Η Τ Α Σ

 

 

ENCYCLICAL OF HIS EMINENCE ARCHBISHOP NIKITAS OF THYATEIRA AND GREAT BRITAIN ON THE 200TH ANNIVERSARY OF THE REVOLUTION OF 25 MARCH 1821

The 25th of March is a special day in the hearts of Greek Orthodox faithful around the world. It is the day when we celebrate deliverance from the twofold bondage of sin and of slavery. It is the day we recall the proclamation of the Archangel Gabriel to the Virgin Mary and her free acceptance of God’s will for the salvation of mankind, just as we remember the resounding cry of “liberty or death” and the ultimate sacrifices courageously made for the freedom of a nation.

As a community and as the people of God, we sustain in our living memory the moment when the Word became flesh, “for our sake and for our salvation”. In an instant, the age of darkness and the shadow of sin ended and the Son of Man came to live among us, fulfilling the words of the great Isaiah and of all the Prophets. A virgin conceived and history was transfigured. Saint Romanos the Melodist poetically embellishes this moment in his Kontakion “On the Mother of God” with a reflection by the Archangel, “God has planned that the whole of corrupted humanity should be renewed from you”. Christ, the New Adam, will in time be born of Mary and the doors of Paradise, which were once-closed, will now open for all to enter. The human mind cannot comprehend this great miracle, nor the depths of God’s love for the world. The Saints of our Church point to the Annunciation as one of the greatest Feasts of the Church, since it is the beginning of our salvation. As the Psalmist says, “this is the day which the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it”.

This year, our celebration carries special meaning as it marks the passing of two hundred years since the declaration of independence from the Ottoman yoke on March 25, 1821. It was a day when the Hellenes placed all their hope in God and asked for the intercessions of the Most-Holy Theotokos. After some four hundred years of occupation, they yearned “that Greece might still be free”, as Lord Byron wrote. They dreamed of independence and they aspired to freedom — as do all people. Women and men took up arms, calling to mind inspiration from heroes of the past. They remembered the deeds of Thermopylae and the Battle of Salamis, and prayed that God might send such noble figures to lead the people once again. An elderly clergyman, Metropolitan Germanos, raised the banner of independence and soon the call for freedom was on the lips of the nation. Hellenes throughout the world embraced the cause and sent their children to join in the sacred struggle, just as they offered their personal fortunes to cover the costs of the war.

Today, we appeal to young Hellenes and Philhellenes everywhere to remember the sacrifices of the generations that came before us and to hold on to the values, traditions, and ideals of our ancestors. We must keep alive the flame of the dream that “Greece might still be free” and that the waters of the Aegean may be a sea of peace and tranquillity. We are blessed and fortunate to live in this historic time and I ask that we do not let today go by without celebration. We ask that families rejoice together on this anniversary, honouring with thanksgiving the great gift of freedom. Let our voices join the heroes of the past as we shout “Zito!”, and may the memories of those sung and unsung heroes, together with their bold vision, live on in our hearts and in future generations. May the great powers that once stood with Greece — Great Britain, France and Russia — continue to stand next to her in solidarity, and may God bless us all.

London, March 2021

With paternal festal blessings

+ Archbishop NIKITAS of Thyateira and Great Britain


Welcome to the Greek Community of Glasgow and the Greek Orthodox Cathedral of St. Luke, in the leafy West End of Glasgow, the only community-owned home of Orthodox Christians in Glasgow, Scotland.  It is the only cente for the gathering of all Greeks living in the Greater Glasgow area and further afield in Scotland's central belt like Ayr, Dumfries, Stirling, Helensburgh etc. and it is under the auspices of The Archdiocese of Thyateira and Great Britain and the Oecumenical Patriarchate of Constantinople.  The Cathedral welcomes Orthodox people of all nationalities, such as Scots, English, Russian, Ukrainian, Romanian, Ethiopian etc.

Internal view of the Cathedral


Some of the stained windows that adorn this classic building

Welcome to Scotland...Visitor Guide with National Map
Καλώς ορίσατε στή Σκωτία...Οδηγός Επικεπτών μέ Χάρτη

This page hits

The gadget spec URL could not be found

 
@ΚοινότηταΓλασκώβης