Αποχαιρετιστήριο γεύμα Πρ. Κωνσταντίνου

posted 8 May 2018, 11:39 by Nondas Pitticas   [ updated 8 May 2018, 11:40 ]
Farewell lunch by Fr. Constantinos
Details in attached poster below
Ċ
Nondas Pitticas,
8 May 2018, 11:39
Comments