Οδηγίες γιά νεομετοικούντες

Γενικές οδηγίες γιά τα δικιαώματα παροχής στέγης, θα βρήτε στήν ιστοσελίδα...

Επεξηγήσεις τών διαφόρων όρων (π.χ. ιδιοκτήτης, ένοικος κλπ), θα βρήτε στήν ιστοσελίδα... http://www.housing-rights.info/housing-in-scotland-explained.php

Εάν χρειαζόσατε περαιτέρω βοήθεια, θά βρήτε οδηγίες στή ιστοσελίδα...

Εάν νομίζετε ότι μπορείτε νά θεωρηθήτε άστεγος καί νά κάνετε αίτηση στόν τοπικό ΟΤΑ, θά βρήτε οδηγίες στήν ιστοσελίδα...http://www.housing-rights.info/applying-as-homeless-scotland.php

Εδώ θά βρήτε ποιός δικαιούται στεγαστική βοήθεια...

Εάν νομίζετε ότι δικαιούστε επιστροφή κοινοτικού φόρου (council tax) ή παροχή στεγαστικού βοηθήματος (housing benefit), επισκεφθήτε τήν ιστοσελίδα...

Εδώ θά βρήτε τούς ορισμούς γιά τό ποιός θεωρήται οικογενειακό μέλος...

Οσοι χρειαζονται κοινωνική βοήθεια/παροχές, θά βρούν οδηγίες εδώ...

Εδώ θά βρήτε πληροφορίες γιά τίς υπηρεσίες πού προσφέρουν σέ νεομετοικούντες οι Στεγαστικοί Οργανισμοί... 

Γιά τούς επίσημους ορισμούς τού εργάτη ΕΕ, άνεργου εργάτη, συνταξιούχου εργάτη καί αυτών πού ψάχνουν γιά εργασία, συμβουλευθήτε...

Εργαζόμενοι καί ελεύθεροι επαγγελματίες...

Εδώ θά βρήτε πολύτιμες συμβουλές γιά τό πώς θ΄αντιμετωπίσετε τυχόν δυσμενείς διακρίσεις...http://www.housing-rights.info/challenging-discrimination-scotland.php 

Μία άλλη γενική ιστοσελίδα όπου μπορείτε νά βρήτε πολλές σχετικές πληροφορίες, βρίσκεται στόν ιστότοπο http://www.turn2us.org.uk